0 CZK

Černá luna

 

Černá luna a její vliv na jednotlivá znamení.
Tajemství Černé luny v horoskopu člověka, zajímá čím dále tím více lidí. Je to hlavně proto, že ukazuje na oblast karmických dluhů. Tmavý bod v našem horoskopu, který nás upozorňuje, na co si máme dávat pozor. Každých 9 let se otevírají karmické brány. Tyto karmické brány vytahují nová životní témata, na kterých má člověk pracovat. Jak a kdy se otevírají vaše karmické brány, o tom si řekneme v některém z příštích čísel časopisu ve Hvězdách. Povíme si také o vzorcích duše a jak s nimi pracovat. V dnešním článku se zaměříme na to, jak působí Černá Luna v jednotlivých znameních. Máme 12 zvířetníkových znamení a dvanáct různých energií. Ten kdo pracuje naplno na svém životě, by měl zvládnout všechny energie. Některá životní témata půjdou lehčeji a jiná složitěji. A právě postavení Černé Luny ukazuje na oblast, na kterou budeme muset zaměřit nejvíce pozornosti. Černá Luna v Beranu. Aktivní energie Berana jsou v takovém případě oslabeny. Člověk je konfrontován s útočností a s bojem. Takový vzorec duše může přinést nejen sklony k agresivitě, ale také může přivolat agresivní lidi. Mohou se objevit problémy v podnikání. Člověk se může neustále snažit vymýšlet nové aktivity a nic se mu nebude dařit. Proč? Protože jeho vzorce duše, které si sebou přinesl do tohoto života, ho budou konfrontovat s energiemi Berana. Černá luna v Býku. Ten kdo má takto postavenou Černou lunu, bude konfrontován se situacemi, které mu ukážou na to jaký má vztah k hodnotám a k vlastnění. Majetek bude ohrožen a člověk se bude neustále bát, že o něco přijde. Tyto strachy půjdou z podvědomí a tak se může tento jedinec projevovat jako lakomec. A jak se říká, čeho se bojíš, to si přivoláváš. Když má někdo Černou lunu v Býku, v jeho životě se bude neustále řešit téma majetek. Takoví lidé mohou mít pocit, že jejich vlastnictvím je také partner a to se samozřejmě promítne do partnerských vztahů negativně. Černá luna v Blížencích přináší do života problémy s komunikací. Člověk se může bát říci svůj názor, nebo naopak bude přesvědčen, že on jediný má pravdu. Takoví lidé mohou inklinovat k informacím o jiných lidech. Odhalovat jejich tajemství. Anebo naopak budou středem nějakých pomluv. Slova jsou v tomto případě silnou zbraní, která může ublížit. Ale ti vyspělejší jedinci, kteří znají svůj karmický dluh, svou Četnou lunu zvládnou. Budou vážit slova a plnit sliby.  Černá luna v Raku, přináší temnou minulost, která se týká dětí a rodičů. Je to postavení, ve kterém se bude člověk často setkávat s tématem jak zvládnout výchovu dětí a jak vytvořit domov ve kterém se všichni budou cítit v bezpečí. Černa luna ve Lvu přináší karmu, ve které se člověk bude v tomto životě zpovídat z lehkomyslného jednání. Z minulých životů si přinesl konfrontační téma, ve kterém šel tvrdě za svou kariérou. Kvůli své vlastní slávě obětoval rodinu. Kreativita a neschopnost. Bohatství a chudoba. Lesk a bída. Kterou s těchto oblastí si jedinec vybere? Neustále bude na hraně dvou světů. Černá luna v Panně. Svou pozornost by tito lidé měli obrátit na zdraví. Na zdraví tělesné a také na zdraví duše. Na to, aby život plynul ve zdravém duchu. Často je zde člověk konfrontován se smyslem pro detaily. Nepořádek se neodpouští a to v žádné oblasti. Černá luna ve Vahách. Nikdo mě nemá rád a nikdo si mě neváží. Ano v minulých životech to tak mohlo být. Člověk byl vyřazen na okraj společnosti. A jak se má chovat právě nyní v tomto životě. Musí si najít místo mezi těmi, kteří si ho budou vážit. Černá luna ve Štíru. Co je to štěstí a zasloužím si být šťastný? A jaký mám vztah ke svým dětem a ke své rodině? V minulých životech došlo k nějakému chybnému kroku. Člověk bojoval se svou psychikou a také v oblasti erotiky nebyla situace zvládnutá. S těmito tématy bude konfrontována Černá luna ve Štíru. Černá luna ve znamení Střelce. Cesty a touha poznávat, člověka hnaly do situací, ve kterých sice cestoval, ale neměl střechu nad hlavou. Chybělo zázemí a také lehkovážný přístup k životu přinášel neustále problémové situace. Také otázka víry byla podrobená těžkým zkouškám. Ale co s tím? Je důležité tato témata v sobě umět zpracovat a nedovolit aby stejné situace opět vstoupily do života. Černá Luna ve znamení Kozoroha. Co to je bohatství? A co to je chudoba? Proč je život studený? Takto postavená Černá luna je přísná na zážitky. Člověk se musí umět za každé situace postarat nejen sám o sebe, ale jeho péči budou potřebovat i ostatní. Neutrácet, šetřit a myslet na zadní kolečka. Varianty jsou dvě. Bud příliš pracovitý. Anebo budižkničemu, s touhou po bohatství. Takový člověk by si měl vybrat. Černá luna ve Vodnáři ukazuje na zamrzlé srdce. Člověk má své srdce uloženo u ledu a nechce ho nechat rozehřát. Bojí se totiž zklamání, zrady, ztráty, vystěhování. Černá luna v Rybách. Zvládnou svou závislost na někom anebo na něčem. Zvládnout své vnitřní smutky a deprese. Vyhnout se strachům, které přivolávají bolestivé situace. Být pozitivní a láskyplný. Otevřít se světu a využít svou léčivou energii k ozdravení celého světa. Umět se dotýkat života s láskou. Černá Luna je bod v našem horoskopu, který bychom měli znát. Vzorce duše, které jsme si sebou přinesly na tento svět, jsou pro každého člověka velmi důležitou informací. Prožíváme situace, které si k sobě přitahujeme. Potkáváme lidi, kteří nám mají něco ukázat, něco nás naučit. Často ale potkáváme lidi, kteří nám mají udělit nepříjemnou lekci. Aniž bychom to věděli, přivoláváme si je do svého života? Ale jak je to možné, když to nechceme? Je to tím, že máme dvě úrovně. Vědomou a nevědomou. O tom si napíšeme v příštích číslech. Také návraty Černé luny jsou zajímavé téma, protože se v tomto období otevírají karmické brány a jestliže nejsme dostatečně připraveni, může se nám cesta es karmický most zkomplikovat. O tom si napíšeme příště.
Martina Blažena Boháčová